Shebita

(Sheba)

News

Fox Brushing Shebita finished learning the Fox Brushing skill
a long time ago
Aspirational Home Improver Shebita earned the Aspirational Home Improver badge
a long time ago
Cheffery III Shebita finished learning the Cheffery III skill
a long time ago
Remote Herdkeeping Shebita finished learning the Remote Herdkeeping skill
a long time ago
Spent First Emblem of Friendly Shebita earned the Spent First Emblem of Friendly badge
a long time ago
First Emblem of Friendly Shebita earned the First Emblem of Friendly badge
a long time ago