Vuja de

Yassi from Secondlife.

News

LittleHearts LittleHearts added Vuja de as a friend! (it's mutual)
a long time ago
Herbalism II Vuja de finished learning the Herbalism II skill
a long time ago
Piety I Vuja de finished learning the Piety I skill
a long time ago
Blockmaking Vuja de finished learning the Blockmaking skill
a long time ago
Meditative Arts III Vuja de finished learning the Meditative Arts III skill
a long time ago
Vuja de finished learning the skill
a long time ago