Timmi Taurus

(Timmi Taurus)

News

Timmi Taurus reached level 3
a long time ago
Novice Precipitator Timmi Taurus earned the Novice Precipitator badge
a long time ago
Light Green Thumb II Timmi Taurus finished learning the Light Green Thumb II skill
a long time ago
Timmi Taurus reached level 2
a long time ago
Ascended Timmi Taurus earned the Ascended badge
a long time ago
Timmi Taurus earned the badge
a long time ago