Blackbird Pie

News

Blackbird Pie joined
a long time ago
Spent First Emblem of Friendly Blackbird Pie earned the Spent First Emblem of Friendly badge
a long time ago
First Emblem of Friendly Blackbird Pie earned the First Emblem of Friendly badge
a long time ago
Blackbird Pie reached level 12
a long time ago
Mining IV Blackbird Pie finished learning the Mining IV skill
a long time ago
Refining II Blackbird Pie finished learning the Refining II skill
a long time ago