Long Schlong

News

Fox Brushing Long Schlong finished learning the Fox Brushing skill
a long time ago
Distilling Long Schlong finished learning the Distilling skill
a long time ago
Metalworking Long Schlong finished learning the Metalworking skill
a long time ago
Teleportation IV Long Schlong finished learning the Teleportation IV skill
a long time ago
Hen Hugger Long Schlong earned the Hen Hugger badge
a long time ago
Buggz Buggz added Long Schlong as a friend! (it's mutual)
a long time ago