Baer

News

Zilbert Xpigg Zilbert Xpigg added Baer as a friend! (it's mutual)
a long time ago
Amy Pond Amy Pond added Baer as a friend! (it's mutual)
a long time ago
za-za za-za added Baer as a friend! (it's mutual)
a long time ago
Baer finished learning the skill
a long time ago
Baer joined
a long time ago
Mining IV Baer finished learning the Mining IV skill
a long time ago