Veleda

News

Nudgery I Veleda finished learning the Nudgery I skill
a long time ago
Veleda joined
a long time ago
First Eleven Veleda earned the First Eleven badge
a long time ago
Veleda reached level 23
a long time ago
Transcendental Radiation II Veleda finished learning the Transcendental Radiation II skill
a long time ago
Cocktail Crafting II Veleda finished learning the Cocktail Crafting II skill
a long time ago