Slotharingia

(uta lotharingia)

News

Metal Masseuse Slotharingia earned the Metal Masseuse badge
a long time ago
Crystallography I Slotharingia finished learning the Crystallography I skill
a long time ago
Competent Windbag Slotharingia earned the Competent Windbag badge
a long time ago
Bureaucratic Arts II Slotharingia finished learning the Bureaucratic Arts II skill
a long time ago
Master Chef II Slotharingia finished learning the Master Chef II skill
a long time ago
Gas Guzzler Slotharingia earned the Gas Guzzler badge
a long time ago