Risu23

(Karen Clark)

News

Buhbuhcuh Buhbuhcuh added Risu23 as a friend! (it's mutual)
a long time ago
Squick Squick added Risu23 as a friend! (it's mutual)
a long time ago
Tab Tab added Risu23 as a friend! (it's mutual)
a long time ago
robeen robeen added Risu23 as a friend! (it's mutual)
a long time ago
Card-Carrying Qualification Risu23 earned the Card-Carrying Qualification badge
a long time ago
Gumflapper Risu23 earned the Gumflapper badge
a long time ago